Ogólne warunki uczestnictwa w warsztatach/zajęciach wspinaczkowych szkoły wspinaczkowej DAJ LUZ:

 1. Wspinaczka i alpinizm to sporty wysokiego ryzyka, ich uprawianie wiążę się z niebezpieczeństwem obrażeń ciała lub nawet śmiercią. Instruktor zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań zgodnie ze sztuką w celu zminimalizowania tych zagrożeń, jednakże uczestnicy powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka i zaakceptować je oraz być odpowiedzialni za własne czyny i zaangażowanie.
 2. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za żadne kontuzje, urazy lub śmierć poniesione w trakcie instruktażu, chyba że udowodnione zostanie jego zaniedbanie w sądzie.
 3. Kilka czynników poza kontrolą instruktora określi i zdeterminuje, co można racjonalnie osiągnąć podczas warsztatów i zajęć. Najistotniejszymi czynnikami będzie pogoda i sprawność psychofizyczna uczestników. Instruktor zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania warsztatów/zajęć wspinaczkowych, w dowolnym momencie, jeśli uzna, że kontynuowanie zgodnie z planem stworzy zagrożenie i niepotrzebne ryzyko dla uczestników.
 4. Szkoła wspinaczki DAJ LUZ nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty materialne związane z własnością klienta.
 5. Klient szkoły wspinaczkowej DAJ LUZ jest odpowiedzialny finansowo za sprzęt szkoły wspinaczkowej DAJ LUZ, który posiada do dyspozycji podczas warsztatów/zajęć. Należy zachować należytą ostrożność, aby upewnić się, że można zwrócić cały sprzęt na koniec warsztatów/zajęć. W przypadku zgubienia sprzętu możemy poprosić o zapłacenie za niego.
 6. Zdecydowanie doradzamy podjęcie ćwiczeń fizycznych na ściance wspinaczkowej przed przystąpieniem do warsztatów/zajęć, aby poprawić swoją kondycję i siłę. Warsztaty są intensywne i będą wymagały dobrej kondycji.
 7. Należy zasięgnąć porady lekarza, aby upewnić się, możesz uczestniczyć w warsztatach/zajęciach wspinaczkowych.
 8. Szkoła wspinaczki DAJ LUZ zastrzega sobie prawo do zmiany warunków rezerwacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
 9. Szkoła wspinaczkowa DAJ LUZ zastrzega sobie prawo do okazjonalnego wysyłania informacji o produktach, usługach, promocjach i ofertach specjalnych. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych informacji. Nie będziemy sprzedawać ani ujawniać Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail firmom zewnętrznym.

Warunki rezerwacji:

 1. Cena w momencie dokonywania rezerwacji zawiera koszty organizacji i realizacji proponowanych warsztatów/zajęć. Transport, zakwaterowanie i wyżywienie nie są wliczone w cenę.
 2. Przed dokonywaniem rezerwacji klient jest zobowiązany do zapoznania się i zrozumienia ogólnych warunków i warunków rezerwacji oraz warunków anulowania rezerwacji.
 3. Aby zarezerwować miejsce na warsztatach/zajęciach wspinaczkowych, należy przesłać mailowo wypełniony formularz rezerwacji i zapłacić zaliczkę na poczet warsztatów/zajęć.
 4. Klient musi ujawnić wszelkie informacje medyczne, które mogą być związane ze wspinaczką i wpłynąć na bezpieczeństwo wspinania.
 5. Zdecydowanie polecamy wykupienie ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia podróżnego, które obejmuje wspinaczkę na okres warsztatów/zajęć.

Warunki anulowania rezerwacji:

 1. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta zaliczka nie podlega zwrotowi. Możemy zaoferować kolejną datę warsztatów/zajęć lub alternatywne warsztaty/zajęcia.
 2. W mało prawdopodobnym przypadku anulowania warsztatów/zajęć przez szkołę wspinaczki DAJ LUZ, wszystkie środki pieniężne wpłacone przez klienta zostaną mu zwrócone.
 3. Nie wypłacimy żadnych rekompensat za zmiany lub odwołanie warsztatów/zajęć spowodowane poważnymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi, lub wydarzeniami poza naszą kontrolą i niemożliwymi do przewidzenia.
 4. Nie zwracamy pieniędzy ani nie wypłacamy żadnych odszkodowań z tytułu choroby, kontuzji a w konsekwencji braku możliwości uczestniczenia w warsztatach/zajęciach.

Polityka prywatności

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu świadczenia usług przez szkołę wspinaczkową DAJ LUZ.  Rozumiem, że szkoła wspinaczki DAJ LUZ jest administratorem moich danych osobowych. Mam prawo zażądać usunięcia lub zmiany moich danych osobowych w dowolnym momencie.